Månad: januar 2024

Snuslivsstil og bloggerinnhold

Hva er det som gjør at noen velger å snuse i stedet for å røyke? Er det bare et spørsmål om helse, eller er det også noe mer? I denne artikkelen skal vi se på hvordan snusbruk integreres i en livsstilsramme gjennom bloggerinnholdet. Vi skal også se på hvordan et bestemt snusprodukt, Epok nr 7,