Kampen om din oppmerksomhet

Kampen om din oppmerksomhet

 

Det man ser i dagens utvikling av internett, er en kamp om penger, om publikum, og en stadig hardere kamp om folks oppmerksomhet. På den ene siden av dette presses slik oppførsel frem av de økonomiske insentivene for reklamer og agentvirksomhet for diverse bedrifter. På den andre siden er internett også blitt en slagmark for opinionsdannelse og politisk påvirkning, hvor den felles diskusjonen, er langt fra redelig eller ærlig.

“Falske Nyheter” ble slagordet sent i 2016

Det begrepet som best kjennetegner livet på internett utover høsten 2016 var “Falske nyheter”. Begrepet ble egentlig utviklet av de store nyhetshusene, i et forsøk på å slå ned på de mindre konkurrentene, men begrepet var formet som en boomerang, som raskt slo tilbake mot dem som hadde en intensjon om å bruke begrepet for å kvitte seg med konkurransen.

Begrepet utviklet seg til et brekkjern som man kunne bruke til å stille spørsmål ved redaksjonspolitikken til store nyhetshusene, eller det som på nettet jevnt over blir omtalt som MSM, eller Mainstream Media.

Bakgrunnen for denne ideologiske dragkampen var selvfølgelig den amerikanske presidentvalgkampen, hvor alle store mediehus var blitt enige om å støtte opp om demokratenes kandidat, til den grad at de gjennom hele valgkampen desperat forsøkte å krone henne før valget hadde funnet sted. Statistikker ble forfalsket. Historier ble alltid vridd til hennes fordel, og den nåværende president Trump ble alltid omtalt på det mest negative vis, og fremstilt som en slusk og en kjeltring i hele den vestlige pressen.

Om man ser på norske medier i dag, har disse Fortsatt ikke klart å ta et oppgjør med sine egne svakheter på emnet. Den fullstendig mangelen på selvbevissthet, og fornektelsen av svakheten i egen reportasjestil, er et av de beste tegn på den svake posisjonen, som konvensjonell presse befinner seg i, i dag. Man forsøker effektivt å tie i hjel de tidligere nederlagene for det som egentlig godt kan betegnes som system-tro propaganda som ikke fungerte.

Problemet med denne innstillingen, og mangelen på selvkritikk, er selvfølgelig at det ytterligere svekker folks tiltro til de etablerte mediene. I en nylig tysk spørreundersøkelse, kom det for eksempel frem at rundt 50% av den tyske befolkningen ikke stoler på det som meldes av pressen. Pressen forsøker derimot å vinkle dette som om det er noe galt med befolkningen.